Spillkråkan är ett kvarter i Malmö, och även vad ett av kollektiven i kvarteret kallar sig. Richard, som är en av de boende i kollektivet, är lite för nördig för sitt eget bästa och tycker att det är rimligt att kollektivet har en webbsida.

Kanske letar du egentligen efter Spillkråkestipendiet?